meccanicatricolore.com
Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Meccanica Tricolore

Typ webu: Internetový obchod

Datum účinnosti: 1. března 2023

www.meccanicatricolore.com (dále jen „stránky“) vlastní a provozuje Jaroslav Hrabě je správcem údajů a lze jej kontaktovat na adrese: info@meccanicatricolore.com

Účel

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále jen „zásady ochrany osobních údajů“) je informovat uživatele našich stránek o následujícím:

Osobní údaje, které budeme shromažďovat;

Použití shromážděných dat;

Kdo má přístup ke shromážděným údajům;

Práva uživatelů Stránky;

a Zásady používání souborů cookie webu.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů doplňují naše obecné podmínky.

GDPR

Pro uživatele v Evropské unii dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, známé jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Pro uživatele ve Spojeném království dodržujeme GDPR, jak je zakotveno v zákoně o ochraně osobních údajů z roku 2018.

Souhlas

Používáním našich stránek uživatelé souhlasí s tím, že souhlasí s:

Podmínkami uvedenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Právní základ pro zpracování

Osobní údaje o uživatelích v EU shromažďujeme a zpracováváme pouze tehdy, máme-li k tomu právní základ podle článku 6 GDPR. Při shromažďování a zpracování osobních údajů uživatelů v EU se opíráme o tyto právní základy

Osobní údaje, které shromažďujeme

Shromažďujeme pouze údaje, které nám pomáhají dosáhnout účelu stanoveného v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Nebudeme shromažďovat žádné další údaje kromě údajů uvedených níže, aniž bychom vás o tom předem informovali.

Data shromažďována automaticky

Když navštívíte a používáte naše stránky, můžeme automaticky shromažďovat a ukládat následující informace:

Data shromážděná neautomatickým způsobem

Můžeme také shromažďovat následující údaje, když provádíte určité funkce na našem webu:

Tato data mohou být shromažďována pomocí následujících metod:

- databáze členů webu, která umožňuje provádět rezervace

Jak používáme osobní údaje

Údaje shromážděné na našem webu budou použity pouze pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů nebo uvedené na příslušných stránkách našeho webu. Vaše údaje nebudeme používat nad rámec toho, co zveřejňujeme v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Údaje, které shromažďujeme automaticky, používáme pro následující účely:

- databáze členů webu, která umožňuje provádět rezervace

Údaje, které shromažďujeme, když uživatel provádí určité funkce, mohou být použity pro následující účely:

- databáze členů webu, která umožňuje provádět rezervace

S kým sdílíme osobní údaje

Zaměstnanci

Uživatelská data můžeme zpřístupnit kterémukoli členovi naší organizace, který přiměřeně potřebuje přístup k uživatelským datům k dosažení účelů stanovených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Další zveřejnění Vaše údaje neprodáme ani nebudeme sdílet s jinými třetími stranami, s výjimkou následujících případů:

Vyžaduje-li to zákon;

Pokud je to vyžadováno pro jakékoli soudní řízení;

Prokázat nebo chránit naše zákonná práva;

a Kupujícím nebo potenciálním kupcům této společnosti v případě, že se snažíme společnost prodat.

 

Pokud sledujete hypertextové odkazy z našich stránek na jiné stránky, vezměte prosím na vědomí, že nejsme odpovědní za jejich zásady a postupy ochrany osobních údajů a nemáme nad nimi žádnou kontrolu.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje Uživatelské údaje budou uloženy, dokud nebude dosaženo účelu, pro který byly údaje shromážděny. Pokud budou vaše údaje uchovávány déle než toto období, budete upozorněni. Vaše osobní údaje chráníme I když přijímáme veškerá přiměřená opatření, abychom zajistili, že uživatelská data jsou v bezpečí a že uživatelé jsou chráněni, vždy zde zůstává riziko poškození.

Internet jako celek může být občas nezabezpečený, a proto nejsme schopni zaručit bezpečnost uživatelských dat nad rámec toho, co je přiměřeně praktické.

Vaše práva jako uživatele

Podle GDPR máte následující práva:

Právo být informován;

Právo na přístup;

Právo na opravu;

Právo na výmaz;

Právo na omezení zpracování;

Právo na přenositelnost údajů;

 a Právo vznést námitku.

 

Děti

Vědomě neshromažďujeme ani nepoužíváme osobní údaje od dětí mladších 16 let. Pokud se dozvíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dítěte mladšího 16 let, budou osobní údaje co nejdříve vymazány. Pokud nám osobní údaje poskytlo dítě mladší 16 let, jeho rodič nebo opatrovník se může obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jak získat přístup ke shromážděným datům, jak je upravit, odstranit nebo zpochybnit

Pokud byste chtěli vědět, zda jsme shromáždili vaše osobní údaje, jak jsme vaše osobní údaje použili, zda jsme vaše osobní údaje poskytli a komu jsme vaše osobní údaje poskytli, pokud si přejete, aby byly vaše údaje vymazány nebo upraveny v jakýmkoliv způsobem, nebo pokud byste chtěli uplatnit některá ze svých dalších práv podle GDPR, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů zde: info@meccanicatricolore.com

Upozornění Nesledovat Do Not Track ("DNT") je předvolba ochrany osobních údajů, kterou můžete nastavit v určitých webových prohlížečích. Nesledujeme uživatele našich stránek v průběhu času a na webových stránkách třetích stran, a proto nereagujeme na signály DNT iniciované prohlížečem.

Zásady používání souborů cookies

Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na pevný disk uživatele. Jeho účelem je shromažďovat údaje týkající se zvyklostí uživatele při prohlížení. Můžete si vybrat, zda chcete být upozorněni při každém přenosu souboru cookie. Můžete se také rozhodnout zcela zakázat soubory cookie ve svém internetovém prohlížeči, ale může to snížit kvalitu vašeho uživatelského zážitku.

Na našem webu používáme následující typy souborů cookie:

Soubory cookie třetích stran

Soubory cookie třetích stran jsou vytvářeny jinou webovou stránkou, než je naše.

Modifikace

Tyto Zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času pozměněny, aby byl zachován soulad se zákonem a zohledněny jakékoli změny v našem procesu shromažďování údajů. Když upravíme tyto Zásady ochrany osobních údajů, aktualizujeme „Datum účinnosti“ v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů. Doporučujeme, aby naši uživatelé pravidelně kontrolovali naše Zásady ochrany osobních údajů, aby se ujistili, že budou informováni o všech aktualizacích. V případě potřeby můžeme uživatele upozornit e-mailem na změny těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Stížnosti

Máte-li jakékoli stížnosti na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních metod uvedených v sekci Kontaktní údaje, abychom mohli, pokud je to možné, problém vyřešit. Pokud se domníváte, že jsme váš problém nevyřešili uspokojivým způsobem, můžete se obrátit na dozorčí orgán.

Máte také právo přímo podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost u dozorového úřadu můžete podat na adrese info@meccanicatricolore.com

Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy, obavy nebo stížnosti, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese: info@meccanicatricolore.com